Άστρος Κυνουρίας

6974900953

info@koinotita-astrous.gr

Τα σχολεία του Άστρους και του Αγιάννη του Άστρους

Share on facebook

  Του Γιάννη Κουρόγιωργα

  Διδακτήριον Άστρους ΥΑ 47192/1433/11-6-1946 – ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946    “Κηρύσσομεν ως ιστορικόν  διατηρητέον μνημείον το εν Άστρει διδακτήριον ένθα συνήλθεν εν   έτει 1823 η β’ Εθνική Συνέλευσις”.

  «παιδείαν μεν ουν φέρει και νίκην» (η παδεία πράγματι φέρει και την νίκη) . Πλάτων  (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

  Tο ιστορικόν Άστρος και ο ‘Αγιος Ιωάννης (Αγιάννης) είναι μία κοινότητα και το κυριότερο οι κάτοικοι είναι οι ίδιοι, είχαν για χιλιάδες χρόνια  και έχουν μέχρι σήμερα σπίτια στον Άστρος και στον Αγιάννη του Άστρους. Από το Αγιάννη προήλθε το Άστρος ,το Παράλιο Άστρος και άλλοι μκροί οικισμοί.

περισσότερα